Международен медицински център ОН КЛИНИК - България с филиали в София, Варна, Бургас и Пловдив

Нашите лекари

УРОЛОГИЯ

София


 

д-р Георги Георгиев
д-р Димитър Блажев
д-р Георги Георгиев
д-р Димитър Блажев

д-р Иван Минев

д-р Георги Георгиев
филиал Варна     д-р Иван Минев

филиал Бургас     д-р Георги Георгиев

 

ПРОКТОЛОГИЯ

София


 

д-р Димитър Христозов
д-р Георги Георгиев
д-р Димитър Христозов
 

д-р Петър Тасков

д-р Димитър Лозанов
филиал Варна     д-р Петър Тасков

филиал Варна  д-р Димитър Лозанов

д-р Здравко Димитров д-р Георги Георгиев
филиал Бургас     д-р Здравко Димитров
филиал Бургас   д-р Цветомир Цветков

 

ПОДОЛОГИЯ

София


д-р Виктор Василев
д-р Владислава Дакова
д-р Виктор Василев
д-р Владислава Дакова

ПОДИАТРИЯ

София


Марина Стоянова
Марина Стоянова

 

ДЕРМАТОЛОГИЯ


 

д-р Марио Нешков
д-р Марио Нешков

 Facebook    Видео канал на Он клиник в YouTube
© 2012 - 2021 "Он клиник - България"
Всички права запазени.